Aula d'autoaprenentatge adreçada al professorat que vol iniciar-se en la utilització del Moodle.